• Region Podluží

    Region Podluží

Podluží bude schvalovat rozpočet na rok 2020

Stejně jako v minulých letech není předvánoční čas v našich obcích jen časem zdobení ulic a hledání toho nejkrásnějšího vánočního stromu. Ve většině obcí se sestavují a schvalují rozpočty pro ten následující "nový" rok. Nejinak tomu je i v dobrovolných svazcích obcí (DSO). V našem Regionu Podluží se s přípravami rozpočtu již několik let začíná v brzkých podzimních měsících tak, aby vždy na prosincové členské schůzi, tradičně konané v Prušánkách, tento rozpočet mohl být projednán a schválen. Letos termín Členské schůze, která o rozpočtu rozhodne, připadá na úterý 3. prosince.

V roce 2018 a 2019 obsahoval rozpočet regionu také výdajové a příjmové položky vázané k realizaci projektu "Podluží plánuje společně", v rámci kterého si mimojiné drtivá většina členských obcí pořídila svůj strategický rozvojový dokument - Program rozvoje obce (zkráceně "PRO"). V roce 2020 již projekt obsažen v rozpočtu není a tak rozpočet DSO kopíruje zejména základní činnosti a aktivity regionu. Mezi ně patří např. spolupořádání regionálních akcí (Přehlídka dětských folklorních souborů, Zpěváček Podluží, Verbíř Podluží či regionální ples), údržba a nové investice do regionální rozhledny "Na Podluží" (instalace kamerového systému), edice dvou čísel zpravodaje "Zvony Podluží" (připravuje se nová podoba), či údržba vysazených stromořadí (zejména odstraňování škod, způsobených bezohlednými "operátory" zemědělské techniky na přilehlých polích). Část finančních prostředků je také nutno věnovat samotné administrativě svazku obcí. Hospodaření DSO bohužel zcela vychází ze zákona o obcích, s čímž je spojena také velká náročnost kladená na účetní práce a ekonomické řízení chodu organizace.

Schvalovaný návrh rozpočtu nebývá konečný a v průběhu roku se vždy objevují nové aktivity a činnosti, na základě nichž se rozpočet následně operativně upravuje. Také pro rok 2020 je uvažována celá řada aktivit a projektů, které v případě že budou naplňovány, nenechají rozpočet beze změny. Mezi tyto plánované aktivity můžeme zařadit například projekční přípravu vybraných úseků nových cyklostezek, doplnění infrastruktury odpočívadel a informačních míst pro cykloturistiku, nebo třeba pokračování v plánovacím procesu přípravou strategických dokumentů pro různé problematiky života v obcích.

Rozpočet Regionu Podluží pro rok 2020 je navržen jako vyrovnaný a také jako velmi "štíhlý". Snahou managementu regionu pak je, aby svou činností a aktivním přístupem donutil tento rozpočet "nabrat na váze".

Návrh rozpočtu Regionu Podluží 2020

<js>

 

 

Region Podluží

sídlo svazku obcí:  Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
info[zavináč]podluzi.cz
IČ: 69650284, BÚ: 1387297359/0800 Česká spořitelna a.s.

vytvořil www.pixelhouse.cz

podluzi