• Region Podluží

    Region Podluží

Zpráva o realizaci č.2

Období řešení 04/2018 – 09/2018

Ve sledovaném období probíhaly doplňující práce na aktivitě A1 – „Analýza vazeb a využitelnosti koncepčních dokumentů“ bylo provedeno vyhodnocení existujících koncepčních dokumentů ve vybraných obcí (Dolní Bojanovice, Prušánky, Moravský Žižkov, Tvrdonice, Josefov), proběhly besedy s občany a dalšími zainteresovanými subjekty a následně byly tyto informace využity pro tvorbu jednotlivých rozvojových dokumentů obcí. Ve sledovaném období byly dokončeny a finálně chváleny Programy rozvoje obce v Lužicích a následně v Ladné.

ZPRÁVA O REALIZACI Č.2 KE STAŽENÍ ZDE