• Mikroregion Hodonínsko

    Mikroregion Hodonínsko

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V RATÍŠKOVICÍCH

Den otevřených sklepů se uskuteční v sobotu 17. srpna 2019 na Slavíně v Ratíškovicích

Ratiskovice den otevřenych sklepů

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

sídlo svazku obcí: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
info@hodoninsko.eu
IČ: 71248633, BÚ: 35-4579330217/0100 KB Hodonín, a.s.

vytvořil www.pixelhouse.cz

hodoninsko