• Mikroregion Hodonínsko

    Mikroregion Hodonínsko

POHÁDKOVÝ LES V RATÍŠKOVICÍCH

POHÁDKOVÝ LES - zábavná akce pro celou rodinu se uskuteční v neděli 8. září 2019 od 14:30 v Boříčku u Včelína v Ratíškovicích. Pro děti je připraven bohatý program. 

Všichni jste srdečně zváni!

Ratiskovice Pohadkovy les

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

sídlo svazku obcí: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
info@hodoninsko.eu
IČ: 71248633, BÚ: 35-4579330217/0100 KB Hodonín, a.s.

vytvořil www.pixelhouse.cz

hodoninsko